Opravy a servis chladících zařízení
607 879 004
matouss@seznam.cz

Revize

Od roku 2010 provádíme revizi těsnosti, detekci a odstranění úniku chladiv dle nařízení č.517/2014 platné od 1.1.2015.

Povinnosti provádět pravidelné revize úniku chladiva platí jak pro nepodnikající osoby, domácnosti, tak i podnikající OSVČ a právnické osoby, bytová družstva, SVJ. Rozsah povinností závisí na množství chladiva a jeho druhu. Kontroly těsnosti mohou provádět pouze certifikované osoby. Ten, komu povinnost kontroly těsností vzniká, je povinen nechat kontrolu provést.

Případná povinnost kontroly těsnosti se týká mimo jiné stacionárních chladicích a nebo klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.